ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Nauka i kariera
Nauka zawodu otwiera drogę do kariery. Ty też możesz zaczynać u nas!

Nauka poprzez pracę - kariera poprzez naukę

Współpracujemy z uczelniami wyższymi i technicznymi szkołami średnimi. Długofalową współpracę zawiązaliśmy z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu. Chcemy brać udział w kształceniu młodych fachowców. Nasze działania, możemy podzielić na 3 różne płaszczyzny.

Po pierwsze sponsorujemy stypendia dla najlepszych i najzdolniejszych uczniów. Bierzemy również udział w zakupie niezbędnych dla zespołu środków dydaktycznych. Możemy w ten sposób umożliwić rozwój osobom, które mają utrudniony dostęp do narzędzi pracy, a jednocześnie warto docenić ich działania w kierunku samorealizcji.

Otwieramy również nowe możliwości przed studentami kierunków technicznych i uczniami szkół średnich kierowanymi na praktyki zawodowe. Zajęcia prowadzone zgodnie z obowiązującym programem nauczania odbywają się w placówce naszej firmy, jak również na terenach, na których prowadzimy nasze realizacje. Osobom uprawnionym umożliwiamy nadzór pedagogiczny nad praktykami studenckimi, zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi. Zapewniamy uczniom i studentom warunki do realizacji praktycznej nauki zawodu, opiekę socjalną oraz środki ochrony materialnej. Do każdego ucznia podchodzimy indyndywidualnie dając wsparcie i odpowiadając na wszelkie pytania. Doceniamy osoby zaangażowane w swoją pracę, a wielu uczniów wiąże z nami późniejszą karierę zawodową.

Dotychczas mieliśmy przyjemność współpracować lub stale wpółpracujemy m.in. z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Politechniką Wrocławską, Politechniką Radomską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Łódzką, Politechniką Gdańską, Politechniką Białostocką, Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Wyższą Szkołą Biznesu w Radomiu, Zespołem szkół Elektronicznych w Radomiu, Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego PROFESJA i innymi szkołami zawodowymi w regionie.

Dokładamy wszelkich starań, by uczniowie i studenci kończący u nas praktykę, byli dobrze przygotwani do wykonywania zawodu. Z opięką nad każdym z nich wiążemy nadzieje i ewentualne plany co do dalszej współpracy, dlatego zależy nam, by spod naszych skrzydeł wychodzili profesjonaliści w swoim fachu.

Kolejnym i najważniejszym etapem edukacji uczniów jest egzamin sprawdzający. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie upoważnia ROSA BUD do organizowania etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. ROSA BUD jako ośrodek egzaminacyjny zapewnia uczniom, których umiejętności bada Komisja Egzaminacyjna dostęp do niezbędnych materiałów i surowców potrzebnych do wykonania zadania. Zapewniamy możliwość korzystania ze sprzętu, maszyn, urządzeń, przyrządów kontrolno-pomiarowych, środków ochrony indywidualnej i innych narzędzi pracy. Dostosowujemy stanowiska egzaminacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów i wymogów bhp. Zapewniamy zaplecze socjalne i opiekę medyczną.

Kształcimy i egzaminujemy zawody:

  • Posadzkarz
  • Betoniarz-zbrojarz
  • Cieśla
  • Malarz-tapicerz
  • Dekarz
  • Murarz

Jestes studentem lub uczniem szkoły o profilu technicznym i chcesz zdobyć odpowiednie doświadczenie? Zadzwoń pod numer 48 383 51 50 i dowiedz się więcej!

konstrukcje stalowe
1972870374